C# – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C#. Primena OOP u izradi složenih aplikacija.

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovama C# jezika i .NET okruženja, rad sa bazama podataka, izradom korisničkog interfejsa, osnovama klijent-server arhitekture i osnovama web tehnologija.

Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje koncepata objektno orijentisanog programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.