C osnovni A – kurs iz programiranja namenjen učenicima osnovnih škola koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika C, tipovima podataka, operatorima, naredbama, upravljačkim strukturama, direktivama pretprocesora, nizovima, sa pojmom efikasnost algoritma, osnovnim algoritmima  za sortiranje i pretragu  .

Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.

C osnovni B – kurs iz programiranja namenjen učenicima srednjih škola koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika C, tipovima podataka, operatorima, naredbama, upravljačkim strukturama, direktivama pretprocesora, nizovima, sa ulogom pokazivača, funkcijama,  sa pojmom efikasnost algoritma, osnovnim algoritmima  za sortiranje i pretragu i rad sa modulima .

Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.


C napredni – kurs iz programiranja namenjen svim učenicima koji žele da prošire svoja osnovna znanja iz oblasti strukturirano programiranje u programskom jeziku C

Kurs obuhvata upoznavanje sa rekurzivnim funkcijama, matricama , stringovima, strukturama, sa složenim strukturama podataka (jednostrukospregnuta lista, dvostrukospregnuta lista, cirkularna lista, stek, red, binarna stabla itd.), pokazivačima na funkcije , unije i bitska polja  i rad sa modulima i datotekama (binarne i tekstualne).

Za pohađanje kursa poželjno je poznavanje osnova strukturiranog programiranja i sintakse programskog jezika C.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.


C++ – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C++.

Kurs obuhvata upoznavanje sa proširenjima programskog jezika C, upoznavanje sa objektno orijentisanim principima programiranja, osnovnim elementima programskog jezika C++, klasama i objektima, preklapanjem operatora, klijentskim vezama, nasleđivanjem, generičkim klasama, standardnom bibliotekom klasa (STL), ulaznim i izlaznim tokovima i obradom izuzetaka.

Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje strukturiranog programiranja i sintakse programskog jezika C.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.


C# – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C#. Primena OOP u izradi složenih aplikacija.

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovama C# jezika i .NET okruženja, rad sa bazama podataka, izradom korisničkog interfejsa, osnovama klijent-server arhitekture i osnovama web tehnologija.

Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje koncepata objektno orijentisanog programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.