C++ – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C++.

Kurs obuhvata upoznavanje sa proširenjima programskog jezika C, upoznavanje sa objektno orijentisanim principima programiranja, osnovnim elementima programskog jezika C++, klasama i objektima, preklapanjem operatora, klijentskim vezama, nasleđivanjem, generičkim klasama, standardnom bibliotekom klasa (STL), ulaznim i izlaznim tokovima i obradom izuzetaka.

Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje strukturiranog programiranja i sintakse programskog jezika C.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.