lightbulb lines
computer
lines-1
book-outline-open
gear-fill
gear-fill
math-angle
icon-bundle-2

Predavači

Predavači u Centru za mlade talente su profesori sa različitih obrazovnih institucija – gimnazija, stručnih škola kao i sa Fakulteta tehničkih nauka i Prirodnomatematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Boris Šobot

Dr Boris Šobot je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Teorija algoritama, Teorijske osnove informatike 1, Algebra za informatičare, Osnove geometrije 2 i Teorija skupova. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Matematika (MK-1, MK-3) i Programiranje (C osnovni A).

Goran Radojev

Dr Goran Radojev je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Finansijska matematika I, Nacrtna geometrija, Numerička analiza 1, Programiranje i numerička matematika i Poslovna informatika i saradnik u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu Matematika (MK-1, MK-2).

Ivan Stojić

Ivan Stojić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, saradnik u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj"i asistent na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Programski jezici C osnovni B i C++.

Jasminka Radovanović

Dr Jasminka Radovanović je profesor matematike u Gimnaziji „Isidora Sekulić” u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je koordinator kurseva za matematiku I predavač na predmetima Matematika - Online A, Online B i PMUFO.

Ernest Šanca

Ernest Šanca je asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Numeričke metode linearne algebre 1 i 2, Matematika sa statistikom i Programski paketi za obradu podataka. Saradnik je u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. U Fondaciji „Centar za mlade talente“ je predavač na kursu Matematika MK-2.

Marko Vasiljević

Marko Vasiljević je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i asistent na Educons Univerzitetu. Predavač je u Centru za mlade talente na računarskim predmetima - C osnovni B i C++.

Miloš Kuljić

Miloš Kuljić je profesor matematike u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na online kursu iz Matematike Online A i B i za upis na fakultet.

Žolt Konja

Žolt Konja je profesor u Elektro-tehničkoj školi "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu programskog jezika C napredni.

Marko Tot

Marko Tot je saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje C#.

Saša Tošić

Saša Tošić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu, a radi i kao profesor informatike i računarstva u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“. U Centru za mlade talente je predavač na kursu C osnovni A.

Vesna Stanojević

Vesna Stanojević je profesor u Elektro-tehničkoj školi "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je koordinator kurseva iz oblasti programiranja ali takođe je i predavač na kursu Programiranje -C napredni.

Vojislav Petrović

Dr Vojislav Petrović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu iz matematike MK-3.

Zorana Babić

Zorana Babić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i profesor u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”. U Centru za mlade talente je predavač na kursu C#.