Besplatna ONLINE obuka iz matematike i programiranja

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja i „Centar za mlade talente” Novi Sad potpisali su Memorandum o saradnji za organizovanje besplatnih onlajn obuka iz matematike i programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola. Memorandum su potpisali ministar Mladen Šarčević i upravitelj Fondacije Radivoje Stojković.

Onlajn obuke će biti organizovane tokom školske 2017. i 2018. godine, a jedan od primarnih ciljeva je podizanje nivoa znanja matematike za učenike 5, 6, 7 i 8. razreda osnovne škole, koji bi doprineo lakšoj i boljoj pripremi za upis u srednju školu. Učenicima osnovnih i srednjih škola se kroz ovakve obuke pruža mogućnost sticanja širokog znanja iz oblasti matematike i programiranja što predstavlja svojevrsnu pripremu za sve buduće studente elektrotehnike, informatike i matematike za brže i lakše usvajanje gradiva na fakultetu.

Program i materijale za obuku sačinila je Fondacija „Centar za mlade talente“ uz pomoć profesora matematike sa Prirodno – matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i profesora srednjih škola. Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1.5 do 2 časa nedeljno tokom školske godine. Fondacija već šest godina ima organizuje nastavu u cilju doprinosa razvoju teorijskih i praktičnih znanja iz matematike i programiranja.

Fondacija „Centar za mlade talente” iz Novog Sada organizuje sledeće onlajn kurseve:

1.   ONLINEA – kurs iz matematike namenjen učenicima 5. i 6. razreda osnovnih škola radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za upis u specijalna odeljenja 7. i 8. razreda matematičkih gimnazija

2.   ONLINEB – kurs iz matematike namenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za upis u srednje škole

3.   PMUFO – kurs iz matematike namenjen učenicima III i IV razreda srednjih škola radi pripreme za maturu i upis na fakultete tehničkih i prirodno-matematičkih nauka

4.   Cosnovni – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C

5.   C++ – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C++.

 

Upis se obavlja prijavom (registracijom) preko linka registracija . Posebnih uslova za prijavljivanje nema.

Upis za sve kurseve je u toku. Pored časova polaznicima će biti na raspolaganju i pisani materijal preko sajta Fondacije http://www.cmt.rs/wp .