Matematika – ONLINEB - onlajn kurs iz matematike namenjen učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za prijemni i završni ispit za upis u srednju školu.

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne jednačine; primena
 • Razmera; proporcija; procenti
 • Račun podele; račun mešanja
 • Logičko-kombinatorni zadaci
 • Deljivost
 • Trougao
 • Pitagorina teorema
 • Kružnica
 • Sličnost
 • Stereometrija
 • Nejednačine
 • Sistemi linearnih jednačina

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1.5  čas nedeljno tokom školske godine.