Matematika – PMUFO - onlajn kurs iz matematike namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole radi pripreme za maturu i upis na fakultete tehničkih i prirodno-matematičkih nauka.

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne i kvadratne jednačine, nejednačine i funkcije
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine, nejednačine i funkcije
 • Trigonometrija
 • Vektorski račun
 • Analitička geometrija u ravni
 • Planimetrija
 • Stereometrija
 • Progresija
 • Matematička indukcija i kombinatorika
 • Proporcije i procentni račun
 • Realne funkcije – granične vrednosti i izvodi
 • Integrali
 • Kompleksni brojevi

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2 časa nedeljno tokom školske godine.