• Kombinatorika i teorija grafova:
  • Dirihleov princip. Elementarni primeri i primene.
  • Osnovni principi prebrojavanja. Primeri i primene.
  • Permutacije i kombinacije. Primeri i primene.
  • Osnovni pojmovi i definicije teorije grafova. Elementarni primeri i primene.
 • Geometrija:
  • Značajne tačke i linije trougla (opisana kružnica, ortocentar, težište, upisane kružnice). Primeri i primene.
  • Tetivni četvorouglovi. Karakteristični primeri i primene.
  • Osnovna geometrijska mesta tačaka. Primeri i primene.
  • Geometrijske transformacije. Elementarni primeri i primene.
 • Teorija brojeva:
  • Prosti brojevi. Sistemi ostataka. Kongruencije.
 • Algebra:
  • Jednačine. Sistemi jednačina. Nejednakosti između sredina. Polinomi.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1.5  čas nedeljno tokom školske godine.